เลขยกกำลัง

สมบัติเลขยกกำลัง(1)

สมบัติเลขยกกำลัง(2)

สมบัติเลขยกกำลัง(3

สมบัติเลขยกกำลัง(4)

สมบัติเลขยกกำลัง(5)

สมบัติเลขยกกำลัง(6)

สมบัติเลขยกกำลัง(7)

สมบัติเลขยกกำลัง(8)

สมบัติเลขยกกำลัง(9)

สมบัติเลขยกกำลัง(10)

สมบัติเลขยกกำลัง(11)

สมบัติเลขยกกำลัง(12)