การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่่มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
external image 11-04-54-2.gif
ดูรายชื่อ / รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/138.pdf