ให้นักเรียนโหลดไฟล์ข้อมูลที่นำไปทำข้อมูล spss
*ข้อสอบเฉพาะส่วนบนครับ

สไลด์บัญชีบริษัท

ฝึกงาน
ตรวจการบ้าน

บัญชีเบื้องต้น1

บัญชีเบื้องต้น2**YOUTUBEการบัญชีพื้นฐาน**

หลักสูตรปวช.

คณิตศาตร์ประยุกต์ 2ร่วมค้าฝากขาย

การประยุกต์คอมฯกับงานสถิติ


การบัญชี 2
เว็บเรียน