02.JPG
*

นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ .
สัญชาติ ไทย ชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ .
เกิดวันที่ 07/03/2505 เกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2565 .
ภูมิลำเนาจังหวัด สุพรรณบุรี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 16/290 หมู่บ้านกิตติชัย 14 หมู่ที 4 .
ถนนลานตากฟ้า ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 035-575019 มือถือ 08-9744-4539 .
ชื่อคู่สมรส นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ อาชีพ ข้าราชการครู ร.ร.กาญจนาภิเษกฯนครปฐม
อุปสมบทเมื่อ 12 เมษายน 2525 ณ วัด หนองกระทุ่ม .
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2527 อายุราชการ 26 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 .
สำนักงาน คณะกรรมกมารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ .


ความสามารถพิเศษ


1. คอมพิวเตอร์

2. กีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, ฟุตซอล

3. ถ่ายภาพ