ดันดารา1-8วันที่ 22 มี.ค.2011
(สนามเด็กร้อง)
ดันดารา1-7 วันที่ 29 มี.ค. 2011(เด๋อ)